Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εναντιοϊσομέρεια

  1. Αρχική
  2. εναντιοϊσομέρεια
εναντιοϊσομέρεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001