Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομικά πρόσωπα

  1. Αρχική
  2. υποκείμενα δικαίου
  3. νομικά πρόσωπα
νομικά πρόσωπα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001