Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φυσικά πρόσωπα

  1. Αρχική
  2. υποκείμενα δικαίου
  3. φυσικά πρόσωπα
φυσικά πρόσωπα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001