Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

  1. Αρχική
  2. υποκείμενα δικαίου
  3. νομικά πρόσωπα
  4. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001