Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

  1. Αρχική
  2. υποκείμενα δικαίου
  3. νομικά πρόσωπα
  4. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001