Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αεροσκάφος χωρίς χειριστή

  1. Αρχική
  2. αεροσκάφος χωρίς χειριστή
αεροσκάφος χωρίς χειριστή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001