Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001