Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κρατικό χρέος

  1. Αρχική
  2. κρατικό χρέος
κρατικό χρέος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001