Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φόρος ακινήτων

  1. Αρχική
  2. φόρος ακινήτων
φόρος ακινήτων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001