Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

νομισματική υποτίμηση

  1. Αρχική
  2. νομισματική υποτίμηση
νομισματική υποτίμηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001