Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κολεκτιβιστική οικονομία

  1. Αρχική
  2. κολεκτιβιστική οικονομία
κολεκτιβιστική οικονομία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001