Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σοσιαλιστικές οικονομίες σε μετάβαση

  1. Αρχική
  2. σοσιαλιστικές οικονομίες σε μετάβαση
σοσιαλιστικές οικονομίες σε μετάβαση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001