Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βαρυτική έλξη

  1. Αρχική
  2. βαρυτική έλξη
βαρυτική έλξη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001