Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γενικό διοικητικό δίκαιο

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. εθνικό δίκαιο
  6. δημόσιο δίκαιο
  7. διοικητικό δίκαιο
  8. γενικό διοικητικό δίκαιο
γενικό διοικητικό δίκαιο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001