Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κεφαλαιακός προϋπολογισμός

  1. Αρχική
  2. κεφαλαιακός προϋπολογισμός
κεφαλαιακός προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001