Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εμπράγματο

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. εθνικό δίκαιο
  6. ιδιωτικό δίκαιο
  7. αστικό δίκαιο
  8. εμπράγματο
εμπράγματο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001