Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

γάλα με επεξεργασία σε ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία

  1. Αρχική
  2. γάλα με επεξεργασία σε ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία
γάλα με επεξεργασία σε ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001