Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μαχητική ετοιμότητα

  1. Αρχική
  2. μαχητική ετοιμότητα
μαχητική ετοιμότητα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001