Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

προϋπολογισμός

  1. Αρχική
  2. προϋπολογισμός
προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001