Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

τρόφιμα διατηρημένα σε απλή ψύξη

  1. Αρχική
  2. τρόφιμα διατηρημένα σε απλή ψύξη
τρόφιμα διατηρημένα σε απλή ψύξη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001