Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σεξουαλικός προσανατολισμός

  1. Αρχική
  2. σεξουαλικός προσανατολισμός
σεξουαλικός προσανατολισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001