Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βελτιστοποίηση

  1. Αρχική
  2. βελτιστοποίηση
βελτιστοποίηση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001