Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φθόγγος

  1. Αρχική
  2. φθόγγος
φθόγγος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001