Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καταβολισμός

  1. Αρχική
  2. καταβολισμός
καταβολισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001