Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παράγωγο δίκαιο

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. κοινοτικό δίκαιο
  6. παράγωγο δίκαιο
παράγωγο δίκαιο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001