Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χρόνος ανάπαυσης

  1. Αρχική
  2. χρόνος ανάπαυσης
χρόνος ανάπαυσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001