Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

προσέγγιση των νομοθεσιών

  1. Αρχική
  2. δίκαιο
  3. θετικό δίκαιο
  4. γραπτό δίκαιο
  5. κοινοτικό δίκαιο
  6. προσέγγιση των νομοθεσιών
προσέγγιση των νομοθεσιών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001