Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μικτός μισθός

  1. Αρχική
  2. μικτός μισθός
μικτός μισθός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001