Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οργανωτική μεταβολή

  1. Αρχική
  2. οργανωτική μεταβολή
οργανωτική μεταβολή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001