Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αποζημίωση λόγω απόλυσης

  1. Αρχική
  2. αποζημίωση λόγω απόλυσης
αποζημίωση λόγω απόλυσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001