Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ελάχιστος εγγυημένος μισθός

  1. Αρχική
  2. ελάχιστος εγγυημένος μισθός
ελάχιστος εγγυημένος μισθός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001