Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατώτατος μισθός

  1. Αρχική
  2. κατώτατος μισθός
κατώτατος μισθός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001