Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

public ownership of land

  1. Αρχική
  2. public ownership of land
public ownership of land
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001