Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εκτατική γεωργία

  1. Αρχική
  2. γεωργικά συστήματα
  3. εκτατική γεωργία
εκτατική γεωργία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001