Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

sexual intercourse

  1. Αρχική
  2. sexual intercourse
sexual intercourse
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001