Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μαρασμός φυτών

  1. Αρχική
  2. ασθένειες των φυτών
  3. μαρασμός φυτών
μαρασμός φυτών
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001