Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

verbal communication

  1. Αρχική
  2. verbal communication
verbal communication
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001