Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χοιροστάσια

  1. Αρχική
  2. μέσα γεωργικής παραγωγής
  3. γεωργικές κατασκευές
  4. γεωργικά κτίσματα
  5. εγκαταστάσεις ενσταβλισμού
  6. χοιροστάσια
χοιροστάσια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001