Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οπωροφόρα δένδρα

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί
  3. φυτά
  4. ξυλώδη φυτά
  5. δένδρα
  6. οπωροφόρα δένδρα
οπωροφόρα δένδρα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001