Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εκτατική κτηνοτροφία

  1. Αρχική
  2. τομείς παραγωγής
  3. πρωτογενής παραγωγή
  4. κτηνοτροφία
  5. εκτατική κτηνοτροφία
εκτατική κτηνοτροφία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001