Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πτηνά

  1. Αρχική
  2. οργανισμοί
  3. ζώα
  4. μετάζωα
  5. τριπλοβλαστικά
  6. σπονδυλωτά
  7. πτηνά
πτηνά
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001