Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

long-term unemployment

  1. Αρχική
  2. long-term unemployment
long-term unemployment
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001