Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κολεκτιβισμός

  1. Αρχική
  2. φιλοσοφικές θεωρίες
  3. θεωρίες πολιτικής φιλοσοφίας
  4. κολεκτιβισμός
κολεκτιβισμός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001